Zarobki w Danii

zarobki w Danii

Wiele osób pragnących polepszyć swój byt rozważa wyjazd do pracy za granicę. Nie ma się co dziwić, bo zarobki w wielu krajach europejskich potrafią być nawet kilkukrotnie wyższe niż w Polsce, często również przy porównywalnych kosztach życia. Polacy szukają pracy w wielu państwach, ale dla wielu praca Dania jest szczytem marzeń, Dlaczego? Ponieważ Dania należy do ścisłej czołówki krajów, gdzie średnia pensja plasuje się na bardzo wysokim poziomie. Dzisiaj postaram się przybliżyć zarobki, na jakie mogą liczyć osoby emigrujące do Danii.

W Danii istnieje duże zapotrzebowanie na personel medyczny, dlatego chętnie zatrudniane pielęgniarki mogą zarobić w miesiącu nawet 2 500 euro brutto. Lekarz zarobi dwa razy więcej, bo 5 000 euro miesięcznie. Na podobne zarobki do pielęgniarki może liczyć sprzedawca, którego miesięczna pensja wynosi ok. 2 400 euro. Przedstawiciel Handlowy zarobi już trochę mniej, bo ok. 1 900 euro. Kierowca może otrzymać miesięczną pensję na poziomie 2 200 euro. O dziwo podobną pensję rzędu 3 600 euro mogą otrzymać osoby pracujące w branży IT oraz w administracji. Wiadomo, że nie chodzi tu o pensję programisty, tylko np. pracownika bezpieczeństwa sieci. W każdym razie stanowisko sekretarki wiąże się już z całkiem przyzwoitymi zarobkami.

Dania, to kraj, w którym nie istnieje coś takiego jak płaca minimalna. Wszelkie zasady nie wynikają z kodeksu pracy, ale z ustaleń powstałych na poziomie związków zawodowych. Wszystkie zasady, działające na poziomie pracownik – pracodawca, takie jak: czas pracy, przerwy, płace, urlopy, wiek emerytalny. Pensje są zatem dość płynnie ustalanymi wartościami, zatwierdzanymi przez większość.

Praca w Danii – warunki zatrudnienia

warunki zatrudnienia i bezpieczeństwo związane z pracą w Danii

Dla osób będących zatrudnionych w Polsce oczywiste jest, że prawa i obowiązki pracownika reguluje Kodeks Pracy. Czy wyjeżdżając do pracy za granicą pewne jest, że jesteś chroniony zbiorem norm i zasad wynikających z tamtejszego prawa? W przypadku Danii sytuacja wygląda nieco inaczej. Powinieneś zdobyć wiedzę, która sprawi, że praca w Danii będzie dla Ciebie przyjemna i spokojna oraz, że nie spotkają Cię żadne nieprzewidziane sytuacje, które owy spokój mogłyby zakłócić.

Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że ustrój pracy w Danii w znacznym stopniu różni się od systemu panującego w innych krajach Europy. Relacje między pracownikami a pracodawcami nie są zawarte w Kodeksie Pracy, który prawnie mógłby regulować wszelkie zasady wynikające ze stosunku pracy. Dlatego osoby pracujące w Danii w przeważającym procencie (ok. 80%) przynależą do związków zawodowych. Owe członkostwo zapewnia ochronę i wszechstronną pomoc dla pracownika.

Wszelkie zasady pracy, takie jak: wymiar czasu pracy, wysokość wynagrodzenia, prawo do urlopu, czy też granica osiągnięcia wieku emerytalnego, są ustalone między związkami pracowników a pracodawców konkretnej dziedziny gospodarki. Związek zawodowy pomaga również w rozstrzygnięciu sporów powstałych między pracodawcą a pracownikiem.

Pozostałe osoby pozostające w stosunku pracy ale nie będące członkami żadnego związku zawodowego opierają się na zasadach spisanych w umowie o pracę oraz na ogólnie obowiązujących przepisach duńskiego prawa. Wiąże się to z dokładnym spisaniem każdego punktu w umowie. Dlatego tak niewielki procent osób zatrudnionych w Danii stanowi owe skromne grono. Nie dziwi więc, że zdecydowana większość od razu wstępuję do jednego ze związków zawodowych. Jeśli dopilnowane zostały wszystkie ważne dla nas sprawy, możemy spać spokojnie.