Pozwolenie na pobyt i pracę w Danii oraz korzyści z nim związane.

Pozwolenie na pobyt i pracę w Danii

Polacy jako członkowie Unii Europejskiej mogą bez problemu przekraczać granice krajów członkowskich. Kwestia dłuższego pobytu w danym kraju wygląda nieco inaczej. Pobyt w Danii trwający do 90 dni jest możliwy na podstawie dowodu osobistego albo paszportu.

Co natomiast, jeśli praca oraz pobyt w Danii jest planowane na dłuższy czas? Pobyt dłuższy niż 3-miesiące (licząc od daty przyjazdu)należy zarejestrować w lokalnym Urzędzie Administracji Państwowej zanim upłyną 3 miesiące pobytu. W wyniku rejestracji otrzymuje się zaświadczenie, które stanowi o pobycie danej osoby jako członka UE bądź też członka rodziny osoby posiadającej obywatelstwo Duńskie.

Pobyt przekraczający 6 miesięcy (również liczony od daty przyjazdu) natomiast, należy zgłosić w Centralnym Rejestrze Ludności (CPR). Naturalną koleją rzeczy oraz wymogiem jest uzyskanie rejestracji w Urzędzie Administracji Państwowej. Rejestracja w CPR pozwala na uzyskanie numeru personalnego CPR, wybór lekarza a także na uzyskanie karty ubezpieczenia zdrowotnego. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu jest wydawane na czas nieokreślony a jego ważność warunkowana jest także spełnieniem zasad, które są podstawą do jego wydania.

A jak uzyskać pełne pozwolenie na czas nieokreślony? Przy ciągłym pobycie sięgającym 5 lat, można ubiegać się o kartę pobytu, a przepisy dotyczące przebywania w Danii obywateli UE oraz członków ich rodzin, normuje rozporządzenie o pobycie w Danii cudzoziemców objętych przepisami Unii Europejskiej. Skąd można pobrać wniosek o wydanie karty pobytu? Wszelkie dokumenty do wypełnienia znaleźć można w urzędach wojewódzkich Statsforvaltning.