Dojazd do pracy w Danii – Metro.

dojazd do pracy w Danii metrem

Jak najszybciej dojechać do pracy w Danii? Bez dwóch zdań – metrem. To zdecydowanie najszybszy środek transportu w Kopehadze. Ważne jest też to, że czas przejazdu można wyliczyć praktycznie co do minuty.

Metro to prawdziwa wizytówka Kopehagi. Dwie przecinające się linie metra o łącznej długości 21 km, które działają bez najmniejszego zarzutu i to bez kierowcy! Dokładnie tak – metro kopenhaskie jest w pełni zautomatyzowane a nad jego pracą czuwa komputer. Nic dziwnego, że zdobyło miano najlepszego na świecie. Cały system nadzorujący funkcjonowanie metra zlokalizowany jest w Centrum Kontroli i Konserwacji w pobliżu stacji Vestamanger.

Jak wygląda działanie systemu sterującego? ATP, będąca automatyczną kontrolą pociągu, dba o bezpieczeństwo i pilnuje czy na torze nie ma innego pociągu, reguluje prędkość poruszającej się jednostki, sprawdza czy zostały domknięte drzwi zanim pociąg odjedzie. ATO – jest z kolei odpowiedzialne za to, że pociąg automatycznie jedzie. ATS to po prostu automatyczny nadzór kolejowy.

Na dodatkowe bezpieczeństwo wpływa fakt, że szklane drzwi znajdujące się na stacjach metrach, otwierają się dopiero kiedy pociąg stoi już na stacji. Także nie ma ryzyka wypadku na torach i synchronizacja na najwyższym poziomie.

Co jeszcze warto wiedzieć? Na pewno to, że Metro jeździ 7 dni w tygodniu a kursuje co 4 – 6 minut w godzinach szczytu i co 10 minut przy mniejszym ruchu. W nocy jeździ co 15 – 20 minut.  Nie kursuje jedynie między 1:00 a 5:00 w nocy. W metrze obowiązuje standardowy bilet komunikacji miejskiej, a jeśli chcesz wsiąść z rowerem do pociągu – musisz zaopatrzyć się w dodatkowy bilet.

Pociągi jeżdżą zarówno pod ziemią jak i nad nią, a brak kierowcy sprawia, że można usiąść na początku pierwszego wagonu i obserwować całą trasę.

Pozwolenie na pobyt i pracę w Danii oraz korzyści z nim związane.

Pozwolenie na pobyt i pracę w Danii

Polacy jako członkowie Unii Europejskiej mogą bez problemu przekraczać granice krajów członkowskich. Kwestia dłuższego pobytu w danym kraju wygląda nieco inaczej. Pobyt w Danii trwający do 90 dni jest możliwy na podstawie dowodu osobistego albo paszportu.

Co natomiast, jeśli praca oraz pobyt w Danii jest planowane na dłuższy czas? Pobyt dłuższy niż 3-miesiące (licząc od daty przyjazdu)należy zarejestrować w lokalnym Urzędzie Administracji Państwowej zanim upłyną 3 miesiące pobytu. W wyniku rejestracji otrzymuje się zaświadczenie, które stanowi o pobycie danej osoby jako członka UE bądź też członka rodziny osoby posiadającej obywatelstwo Duńskie.

Pobyt przekraczający 6 miesięcy (również liczony od daty przyjazdu) natomiast, należy zgłosić w Centralnym Rejestrze Ludności (CPR). Naturalną koleją rzeczy oraz wymogiem jest uzyskanie rejestracji w Urzędzie Administracji Państwowej. Rejestracja w CPR pozwala na uzyskanie numeru personalnego CPR, wybór lekarza a także na uzyskanie karty ubezpieczenia zdrowotnego. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu jest wydawane na czas nieokreślony a jego ważność warunkowana jest także spełnieniem zasad, które są podstawą do jego wydania.

A jak uzyskać pełne pozwolenie na czas nieokreślony? Przy ciągłym pobycie sięgającym 5 lat, można ubiegać się o kartę pobytu, a przepisy dotyczące przebywania w Danii obywateli UE oraz członków ich rodzin, normuje rozporządzenie o pobycie w Danii cudzoziemców objętych przepisami Unii Europejskiej. Skąd można pobrać wniosek o wydanie karty pobytu? Wszelkie dokumenty do wypełnienia znaleźć można w urzędach wojewódzkich Statsforvaltning.

Czy i na jakich stanowiskach pracy, wymagane jest potwierdzenie Twoich kwalifikacji zawodowych?

zawody na które potrzebne jest uznanie kwalifikcji przez Duńska Inspekcję Pracy

W poprzednim poście pisałam o stanowiskach pracy w Danii, na które stale potrzeba pracowników. I faktycznie branż, w których bez problemu można znaleźć zatrudnienie jest bardzo dużo. To właśnie dlatego Dania stanowi właściwy kierunek dla Polaków szukających pracy. A jak wygląda kwestia uznania Twoich kwalifikacji zawodowych?

Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale na niektóre stanowiska pracy potrzebne jest, aby Duńska Inspekcja Pracy uznała Twoje kwalifikacje. Dokładnie chodzi o potwierdzenie Twojego wykształcenia a także Twoich umiejętności i doświadczenia w branży w której ubiegasz się o pracę. Ważne jest to, żeby sprostać wymogom określającym stanowisko pracy.

W przypadku jakich zawodów powinieneś liczyć się zatem z koniecznością uznania Twoich kwalifikacji?

Przy zatrudnieniu na stałe z pewnością dotyczy to m.in.: pracy w przemyśle gazu ziemnego, przy asfalcie, przy azbeście, inżynierii chłodnictwa, obsługi kotłowni czy też w dziedzinie BHP. Przy zatrudnieniu czasowym kwestia ta dotyczyć będzie operatorów dźwigów, wózków widłowych czy ładowarek teleskopowych, monterów rusztowań, spawaczy czy też inżynierów serwisu wind.

Istnieją też sytuacje uwarunkowane prawnie, kiedy pracodawca we własnym zakresie sprawdza Twoje kwalifikacje i to na nim spoczywa cała odpowiedzialność. Są też sytuacje, kiedy nie jest wymagane uznanie kwalifikacji, potrzebne natomiast jest, żebyś przeszedł odpowiednie szkolenie dotyczące wymogów bezpieczeństwa na stanowisku pracy. O uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji możesz wystąpić sam, bądź robi to Twój pracodawca. A tematem warto zająć się odpowiednio wcześniej, bo na decyzję czekać można nawet do dwóch miesięcy. A jak udokumentować swoje kwalifikacje? Poprzez okazanie świadectw szkolnych, zaświadczeń o przebytych kursach, potrzebne będą również poprzednie umowy o pracę a nawet referencje.

Na jakie stanowiska pracy jest zapotrzebowanie w Danii?

zawody popularne w Danii

Odkąd otworzyły się granice państw Unii Europejskiej, Polacy zaczęli interesować się pracą w innych krajach. Chęć podniesienia warunków życia i zarobienia dużych pieniędzy sprawiła, że wielu rodaków wyjechało pracować za granicą. Kierunek bardzo często obierany to oczywiście Wyspy, ale jak się okazuje dobrze można “ustawić się” także w innych krajach UE.

Świetnym przykładem jest Dania, która być może nie jawi się jako oczywisty kierunek wędrówki za lepszym jutrem, ale sytuacja gospodarcza przemawia za podjęciem tu zatrudnienia. Wysokie PKB i niskie bezrobocie sprawiają, że żyje się tu naprawdę dobrze.

Na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie w Danii?

Jedną z branż, która chętnie zatrudnia pracowników jest zdecydowanie branża mięsna. W całym kraju zatrudnienie znaleźć mogą doświadczeni technolodzy przetwórstwa mięsnego, rzeźnicy czy też wykrawacze. Kolejną branżą otwartą na nowych pracowników jest branża medyczna. Także wszelcy Lekarze w różnych specjalizacjach, pielęgniarki, sanitariusze, ratownicy medyczni mogą spokojnie szukać tu pracy. Z łatwością znajdą też pracę fachowcy z branży przemysłowej oraz budowlanej. Stanowiska takie jak: ślusarz, spawacz, stolarz, operator maszyn, czy tokarz czekają na kandydatów. Bardzo oczekiwani są także inżynierowie i specjaliści IT a także opiekuni osób starszych, pracownicy gastronomii i hotelarstwa.

Warto także wspomnieć o pracach sezonowych, które pozwalają na znalezienie pracy w ogrodnictwie, rolnictwie a nawet leśnictwie. Jak widać przekrój branż w jakich można z łatwością otrzymać pracę jest szeroka, nic więc dziwnego, że Polacy chętnie podchodzą do poszukiwania pracy w Danii.

Praca w Danii – warunki zatrudnienia

warunki zatrudnienia i bezpieczeństwo związane z pracą w Danii

Dla osób będących zatrudnionych w Polsce oczywiste jest, że prawa i obowiązki pracownika reguluje Kodeks Pracy. Czy wyjeżdżając do pracy za granicą pewne jest, że jesteś chroniony zbiorem norm i zasad wynikających z tamtejszego prawa? W przypadku Danii sytuacja wygląda nieco inaczej. Powinieneś zdobyć wiedzę, która sprawi, że praca w Danii będzie dla Ciebie przyjemna i spokojna oraz, że nie spotkają Cię żadne nieprzewidziane sytuacje, które owy spokój mogłyby zakłócić.

Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że ustrój pracy w Danii w znacznym stopniu różni się od systemu panującego w innych krajach Europy. Relacje między pracownikami a pracodawcami nie są zawarte w Kodeksie Pracy, który prawnie mógłby regulować wszelkie zasady wynikające ze stosunku pracy. Dlatego osoby pracujące w Danii w przeważającym procencie (ok. 80%) przynależą do związków zawodowych. Owe członkostwo zapewnia ochronę i wszechstronną pomoc dla pracownika.

Wszelkie zasady pracy, takie jak: wymiar czasu pracy, wysokość wynagrodzenia, prawo do urlopu, czy też granica osiągnięcia wieku emerytalnego, są ustalone między związkami pracowników a pracodawców konkretnej dziedziny gospodarki. Związek zawodowy pomaga również w rozstrzygnięciu sporów powstałych między pracodawcą a pracownikiem.

Pozostałe osoby pozostające w stosunku pracy ale nie będące członkami żadnego związku zawodowego opierają się na zasadach spisanych w umowie o pracę oraz na ogólnie obowiązujących przepisach duńskiego prawa. Wiąże się to z dokładnym spisaniem każdego punktu w umowie. Dlatego tak niewielki procent osób zatrudnionych w Danii stanowi owe skromne grono. Nie dziwi więc, że zdecydowana większość od razu wstępuję do jednego ze związków zawodowych. Jeśli dopilnowane zostały wszystkie ważne dla nas sprawy, możemy spać spokojnie.