Chcesz pracować w Danii – podpisz umowę o pracę.

umowa o pracę w Danii

Jeśli chcesz podjąć zatrudnienie w Danii, pamiętaj o bardzo ważnej kwestii bez której zdaniem wielu – ani rusz. O czym mowa? O umowie o pracę.

W Danii większość warunków związanych z zatrudnieniem jest uregulowanych na podstawie umów zbiorowych, które zawierane są pomiędzy związkami zawodowymi a stowarzyszeniami pracodawców. Właśnie dlatego wszystkie zasadnicze kwestie powinny zostać spisane w umowie o pracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Z tegoż dokumentu wynikają prawa i obowiązki, jakimi w czasie stosunku pracy będziecie się posiłkować.

Jakie są zatem informacje, które muszą w takiej umowie się znaleźć? Cóż informacje muszą dotyczyć najbardziej podstawowych kwestii oraz tych wskazujących na Twoje warunki zatrudnienia.

Te bardziej podstawowe informacje z pewnością muszą dotyczyć nazwy i adresu zarejestrowanej siedziby pracodawcy oraz nazwiska i danych adresowych pracownika. Kolejna informacja powinna dotyczyć miejsca pracy – dokładnej lokalizacji. Adres miejsca pracy może się przecież różnic od adresu zarejestrowanej siedziby firmy.

Kolejna informacja powinna dotyczyć zakresu obowiązków i wykonywanych czynności na stanowisku pracy oraz nazwa stanowiska pracy. Konieczne są również data zawarcia umowy i przewidziany termin zatrudnienia, o ile nie jest to umowa na czas nieokreślony.

Następnymi informacjami powinny być okres wypowiedzenia oraz wszelkie warunki jakie będą związane z rozwiązaniem stosunku pracy.

Rzeczą bardzo ważną jest informacja o wynagrodzeniu, ewentualnych premiach, dodatkowym wynagrodzeniu za nadgodziny oraz informacja kiedy wypłata powinna zostać przekazana pracownikowi.

Ważnymi informacjami są też te dotyczące płatnych urlopów, zasiłku chorobowego czy też odprowadzanych składek emerytalnych. W końcu nie może również zabraknąć informacji o dziennym oraz tygodniowym wymiarze czasu pracy.

Swój egzemplarz umowy o pracę trzeba trzymać i się go nie pozbywać, bo w zawarte w nim punkty stanowią postawę zasad naszego zatrudnienia.

Praca w Danii – warunki zatrudnienia

warunki zatrudnienia i bezpieczeństwo związane z pracą w Danii

Dla osób będących zatrudnionych w Polsce oczywiste jest, że prawa i obowiązki pracownika reguluje Kodeks Pracy. Czy wyjeżdżając do pracy za granicą pewne jest, że jesteś chroniony zbiorem norm i zasad wynikających z tamtejszego prawa? W przypadku Danii sytuacja wygląda nieco inaczej. Powinieneś zdobyć wiedzę, która sprawi, że praca w Danii będzie dla Ciebie przyjemna i spokojna oraz, że nie spotkają Cię żadne nieprzewidziane sytuacje, które owy spokój mogłyby zakłócić.

Przede wszystkim powinieneś wiedzieć, że ustrój pracy w Danii w znacznym stopniu różni się od systemu panującego w innych krajach Europy. Relacje między pracownikami a pracodawcami nie są zawarte w Kodeksie Pracy, który prawnie mógłby regulować wszelkie zasady wynikające ze stosunku pracy. Dlatego osoby pracujące w Danii w przeważającym procencie (ok. 80%) przynależą do związków zawodowych. Owe członkostwo zapewnia ochronę i wszechstronną pomoc dla pracownika.

Wszelkie zasady pracy, takie jak: wymiar czasu pracy, wysokość wynagrodzenia, prawo do urlopu, czy też granica osiągnięcia wieku emerytalnego, są ustalone między związkami pracowników a pracodawców konkretnej dziedziny gospodarki. Związek zawodowy pomaga również w rozstrzygnięciu sporów powstałych między pracodawcą a pracownikiem.

Pozostałe osoby pozostające w stosunku pracy ale nie będące członkami żadnego związku zawodowego opierają się na zasadach spisanych w umowie o pracę oraz na ogólnie obowiązujących przepisach duńskiego prawa. Wiąże się to z dokładnym spisaniem każdego punktu w umowie. Dlatego tak niewielki procent osób zatrudnionych w Danii stanowi owe skromne grono. Nie dziwi więc, że zdecydowana większość od razu wstępuję do jednego ze związków zawodowych. Jeśli dopilnowane zostały wszystkie ważne dla nas sprawy, możemy spać spokojnie.