Zarobki w Danii

zarobki w Danii

Wiele osób pragnących polepszyć swój byt rozważa wyjazd do pracy za granicę. Nie ma się co dziwić, bo zarobki w wielu krajach europejskich potrafią być nawet kilkukrotnie wyższe niż w Polsce, często również przy porównywalnych kosztach życia. Polacy szukają pracy w wielu państwach, ale dla wielu praca Dania jest szczytem marzeń, Dlaczego? Ponieważ Dania należy do ścisłej czołówki krajów, gdzie średnia pensja plasuje się na bardzo wysokim poziomie. Dzisiaj postaram się przybliżyć zarobki, na jakie mogą liczyć osoby emigrujące do Danii.

W Danii istnieje duże zapotrzebowanie na personel medyczny, dlatego chętnie zatrudniane pielęgniarki mogą zarobić w miesiącu nawet 2 500 euro brutto. Lekarz zarobi dwa razy więcej, bo 5 000 euro miesięcznie. Na podobne zarobki do pielęgniarki może liczyć sprzedawca, którego miesięczna pensja wynosi ok. 2 400 euro. Przedstawiciel Handlowy zarobi już trochę mniej, bo ok. 1 900 euro. Kierowca może otrzymać miesięczną pensję na poziomie 2 200 euro. O dziwo podobną pensję rzędu 3 600 euro mogą otrzymać osoby pracujące w branży IT oraz w administracji. Wiadomo, że nie chodzi tu o pensję programisty, tylko np. pracownika bezpieczeństwa sieci. W każdym razie stanowisko sekretarki wiąże się już z całkiem przyzwoitymi zarobkami.

Dania, to kraj, w którym nie istnieje coś takiego jak płaca minimalna. Wszelkie zasady nie wynikają z kodeksu pracy, ale z ustaleń powstałych na poziomie związków zawodowych. Wszystkie zasady, działające na poziomie pracownik – pracodawca, takie jak: czas pracy, przerwy, płace, urlopy, wiek emerytalny. Pensje są zatem dość płynnie ustalanymi wartościami, zatwierdzanymi przez większość.

Pozwolenie na pobyt i pracę w Danii oraz korzyści z nim związane.

Pozwolenie na pobyt i pracę w Danii

Polacy jako członkowie Unii Europejskiej mogą bez problemu przekraczać granice krajów członkowskich. Kwestia dłuższego pobytu w danym kraju wygląda nieco inaczej. Pobyt w Danii trwający do 90 dni jest możliwy na podstawie dowodu osobistego albo paszportu.

Co natomiast, jeśli praca oraz pobyt w Danii jest planowane na dłuższy czas? Pobyt dłuższy niż 3-miesiące (licząc od daty przyjazdu)należy zarejestrować w lokalnym Urzędzie Administracji Państwowej zanim upłyną 3 miesiące pobytu. W wyniku rejestracji otrzymuje się zaświadczenie, które stanowi o pobycie danej osoby jako członka UE bądź też członka rodziny osoby posiadającej obywatelstwo Duńskie.

Pobyt przekraczający 6 miesięcy (również liczony od daty przyjazdu) natomiast, należy zgłosić w Centralnym Rejestrze Ludności (CPR). Naturalną koleją rzeczy oraz wymogiem jest uzyskanie rejestracji w Urzędzie Administracji Państwowej. Rejestracja w CPR pozwala na uzyskanie numeru personalnego CPR, wybór lekarza a także na uzyskanie karty ubezpieczenia zdrowotnego. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu jest wydawane na czas nieokreślony a jego ważność warunkowana jest także spełnieniem zasad, które są podstawą do jego wydania.

A jak uzyskać pełne pozwolenie na czas nieokreślony? Przy ciągłym pobycie sięgającym 5 lat, można ubiegać się o kartę pobytu, a przepisy dotyczące przebywania w Danii obywateli UE oraz członków ich rodzin, normuje rozporządzenie o pobycie w Danii cudzoziemców objętych przepisami Unii Europejskiej. Skąd można pobrać wniosek o wydanie karty pobytu? Wszelkie dokumenty do wypełnienia znaleźć można w urzędach wojewódzkich Statsforvaltning.